Zavod za urologiju

Referentni centar Ministarstva zdravstva za urolitijazu

v.d. Pročelnik zavoda:

doc. prim. dr. sc. Damir Prlić, dr. med.
e-mail: damir.prlic@kbco.hr

v.d. Glavna sestra zavoda:

Ana Brežnij, bacc. med. techn.
e-mail: breznij.ana@kbco.hr

Administrator – kontrolor:

Sandra Karalić
tel: +385 31 511 401

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 511 449 svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati
e-mail: urologija.narucivanje@kbco.hr
fax: +385 31 512 224
Odgovorna osoba: Sandra Karalić

Kontakt:

tel: +385 31 511 401
fax: +385 31 512 224
e-mail: urologija@kbco.hr