Zdravstveno osiguranje

Osiguratelji s kojima KBC Osijek ima zaključene ugovore o dopunskom zdravstvenom osiguranju:

 1. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Zagreb
 2. UNIQUA d.d. Zagreb
 3. Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb
 4. Triglav osiguranje d.d. Zagreb
 5. Merkur osiguranje d.d.
 6. Generali  osiguranje d.d.
 7. Agram life osiguranje d.d.
 8. Allianz Zagreb d.d.
 • Svi korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imaju pravo na punu zdravstvenu zaštitu uz plaćanje participacije koja iznosi 20% od ukupnog iznosa računa za pruženu uslugu. Taj iznos ne može biti veći od 265,44 eur  po računu niti manji od 3,31 eur  za specijalističke preglede, odnosno 6,62 eur za dijagnostičke postupke. Ako se osiguraniku pruži dijagnostička usluga čija je cijena niža od propisanog minimalnog iznosa participacije tada on plaća puni iznos pružene usluge
 • Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i gore navedenih osiguravajućih kuća oslobođeni su plaćanja participacije predočenjem valjane iskaznice.
 • Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja ostalih osiguravajućih kuća plaćaju participaciju, a s izdanim računom mogu naknadno od svoje osiguravajuće kuće tražiti podmirenje troška sukladno ugovorenoj polici zdravstvenog osiguranja s osiguravateljem.
 • Korisnici privatnih zdravstvenih osiguranja i strani državljani dogovaraju se o troškovima liječenja sa svojom osiguravajućom tvrtkom. KBC Osijek im izdaje predračun za tražene usluge prema kojem unaprijed plaćaju predviđene troškove.
 • Troškove zdravstvenih usluga za strane državljane koji koriste putno osiguranja snose njihovi osiguravatelji. Plaćanje ovih usluga može se obaviti nakon pružene zdravstvene usluge uz obvezno ”pismo namjere plaćanja” osiguravatelja.
 • Pacijenti koji nisu osigurani sami snose troškove liječenja i pretraga. Plaćaju ih pri upisu u bolnicu ili prije obavljanja pretraga. Isto vrijedi i za strane državljane koji se odluče za zdravstvene usluge koje se rade u našoj bolnici.
 • Smještaj u bolničkim apartmanima posebno se plaća