Klinika za ginekologiju i opstetriciju

v.d. Predstojnik klinike:

prof. dr. sc. Siniša Šijanović, dr. med.
tel.: +385 31 512 300
e-mail: sijanovic.sinisa@kbco.hr

v.d. Glavna sestra klinike:

Andreja Šalek, bacc. med. techn.
tel.: +385 31 512 301
e-mail: salek.andreja@kbco.hr

Tajnik:

Renata Siladjev Ožuška, dipl. iur.
e-mail: siladjev-ozuska.renata@kbco.hr
Radno vrijeme tajništva: od 7:30 do 15:30 sati
+385 31 512 302

Administrator – kontrolor:

Ivana Jelavić
tel: +385 31 512 341

Naručivanje bolesnika:

Bolesnici se mogu naručiti na sljedeći način:
– direktno na navedenoj lokaciji (donijeti zdravstvenu iskaznicu i uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite i nalaz specijalista)
– putem telefona (osobno)
– putem elektronske pošte – e-mail (u privitku dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom)
– putem telefaksa (poslati presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom uz kontakt telefon pacijenta)

tel: +385 31 512 307 i +385 31 512-335 svaki radni dan od 11:00 do 14:00 sati.
e-mail: gin.narucivanje@kbco.hr
fax: +385 31 512 234
Odgovorne osobe: Anđelka Dumančić, Mirjana Kurtović, Jasna Vujanović, Jasna Matijević, Kristina Bortek

Recepcija i hitan prijem:

tel: +385 31 512 317

Poliklinika:

tel: +385 31 512 341
fax: +385 31 512 234

Kontakt:

tel: +385 31 512 302
fax: +385 31 512 234

Povijest

Prve podatke o porodništvu i primaljstvu u Osijeku nalazimo vrlo rano, odmah po oslobođenju Osijeka od Turaka, krajem XVII. stoljeća, ali sama ginekologija se ne spominje. Prvi «Carski rez» izveden je 26. prosinca 1694. godine ali u dokumentima nije zabilježeno koji je kirurg to učinio, ali porode tada vode primalje. Od 1932. spominje se odvajanje ginekologije i porodništva od kirurgije. Od tada se odjel razvija samostalno, prvi šef ovog samostalnog ginekološko porođajnog odjela postaje dr. Julije BATHORY. Svojim neumornim radom uvelike je pridonio razvitku ginekologije i opstetricije u Osijeku i Slavoniji i prvi se počinje baviti ginekološkom endokrinologijom. U trenutku formiranja Odsjeka patologije trudnoće uz pregled trudnica radila je samo amnioskopija na koju smo mi vrlo ponosni jer je prva amnioskopija u Hrvatskoj napravljena u Osijeku. Neposredno iza toga uvedena je kardiotokografija. Od 1976. godine - ultrazvuk kao rutinska pretraga u trudnoći. Danas se služimo još suvremenijom aparaturom za dijagnosticiranje ultrazvukom, a od 2003.g. imamo moderni trodimenzionalni i četverodimenzionalni UZV (3D, 4D) i Color Doppler, koji znatno doprinosi boljoj dijagnostici i otkrivanju patologije. U ovoj zgradi "Maternite"-a nalazimo se od 1982. godine i od tada se osnivaju odsjeci prema djelatnostima. Za razvoj radikalnih kirurških operacija i ginekološke onkologije zaslužan je prim. Miodrag Milojković,dr.med. posebice od 1997.godine uvođenjem radikalne histerektomije po Wertheimu kod liječenja karcinoma vrata maternice. Kirurško zbrinjavanje bolesnica različitog stupnja hitnosti dovelo je do unapređivanja neinvazivnih kirurških zahvata usavršavanjem beskrvnih kirurških sredstava i tehnika. /Minimalno invazivna kirurgija pristup je kirurškim zahvatima s pomoću specijaliziranih instrumenata konstruiranih za primjenu unutar bolesnikova tijela kroz mali incizijski otvor ili prirodni tjelesni otvor, tako se izbjegava potreba za dužom incizijom, a minimalni su krvarenje i traumatiziranje tkiva kirurškom intervencijom. Umjesto izravnog gledanja na dio tijela, aparati slični teleskopu, dopuštaju praćenje tijek operacije na TV-monitoru.
Prvu histeroskopsku operaciju 1998.g. u Odjelu za ginekologiju i porodništvo KB Osijek učinio je prof. dr. sc. Siniša Šijanović, dr. med. Značajan razvoj endoskopske kirurgije pridonio je smanjenju broja klasičnih abdominalnih operacija, skraćenje dužine liječenja, smanjenje boli, brži oporavak i vraćanje pacijenta u radnu i obiteljsku sredinu, manji gubitak krvi i bolji kozemetski učinak nakon operacije, manja incidencija komplikacija u odnosu na klasičnu kirurgiju. U našem odjelu godišnje se obavi oko 1.000 operacija koje zahtjevaju minimalno invazivne kirurške zahvate. Od 2002.g. uvode se laparoskopske miomektomije koje ubrzo u cijelosti zamjenjuju klasične operacije. Prvu laparoskopsku miomektomiju obavio je prof. dr. sc. Siniša Šijanović,dr.med. 2004. godine uvode se totalne laparoskopske histerektomije, prvu operaciju obavio je prof.dr.sc.Siniša Šijanović,dr.med., a za uvođenje SPARC sling operacija, IVA, TVT, Apogee, Perigee u rješavanju defekata dna zdjelice i urinarne inkontinencije zaslužan je Zoran Kasač,dr.med. Veliki korak za osječku Ginekologiju i KBO učinjen je 18.11.2003. - opremljen je i otvoren IVF laboratorij za izvantjelesnu oplodnju pri Odsjeku za humanu reprodukciju. Aspiracijom jajnih stanica u travnju 2004. godine dobili smo prve rezultate. Nakon samo 6 mjeseci od otvaranja laboratorija začeta je prva beba iz epruvete. Aspiraciju i transfer obavio je prof.dr.sc. Siniša Šijanović, dr.med.
Odsjek rađaonice vrši sve usluge vezane uz klasičan način poroda na krevetu uz operacijsko dovršenje poroda. Također se primjenjuju i druge metode poroda: porod u kadi, porod na stolčiću, porod na porodnom stolcu. Tijekom prvog porodnog doba rodilje imaju mogućnost korištenja didaktičke lopte, telemetrijski CTG-e. U rađaonici nastojimo humanizacijom poroda i uvjeta za rađanje postići da se rodilja što ugodnije osjeća. Nazočnost supruga pri porodu moguća je nakon završenog "Tečaja za trudnice i očeve" koji se odobrava u našem odjelu. Vizija i budućnost odjela je u razvoju minimalne invazivne ginekološke kirurgije, a što je u skladu s europskim i svjetskim trendovima: manja potrošnja lijekova (antibiotika, analgetika), smanjena potrošnog materijala (konca i dr.), smanjenje troškova liječenja. Također je od velike važnosti naše nastojanje za poboljšanjem kvalitete zdravstvene zaštite trudnica primjenom novih sofisticiranih dijagnostičkih metoda, nabavkom nove suvremene opreme za praćenje trudnoće i poroda, upućivanjem liječnika na subspecijalizacije u nastojanju smanjenja perinatalnog mortaliteta. Daljnjim osuvremenjivanjem odjela uvodimo nove metode liječenja te osposobljujemo nove kadrove. Od 2004. godine djelujemo kao samostalna Katedra za ginekologiju i opstetriciju pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta "J.J.Strossmayer" u Osijeku. U znanstveno nastavnom zvanju su prof. dr. sc. Siniša Šijanović, dr. med. i prof. dr. sc. Darko Čuržik, dr. med. Od 19. veljače 2009. godine postali smo "Klinika", čiji naziv nastojimo opravdano zadržati.