Informacije o operacijskim zahvatima za bolesnike

ZAVOD ZA GINEKOLOŠKU UROLOGIJU

OPERACIJE KOD INKONTINENCIJE URINA
PREDNJA I STRAŽNJA KOLPORAFIJA
VAGINALNA HISTEREKTOMIJA

ZAVOD ZA GINEKOLOŠKU ONKOLOGIJU S INTENZIVNIM LIJEČENJEM

HISTEREKTOMIJA
KONIZACIJA
LLETZ
VULVEKTOMIJA
WERTHEIM

ZAVOD ZA FETALNU MEDICINU I OPSTETRICIJU

AMNIOCENTEZA
CARSKI REZ
CERCLAGE CERVICIS UTERI

ZAVOD ZA HUMANU REPRODUKCIJU I MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU

FRAKCIONIRANA ABRAZIJA
HISTEREKTOMIJA AT
HISTEROSKOPIJA
LAPAROSKOPIJA
POSTUPCI POTPOMOGNUTE OPLODNJE