Zavod za ortopediju

Voditelj zavoda:

prof.prim.dr.sc. Saša Rapan, dr.med.

Glavna sestra zavoda:

Sanja Mitrović, bacc.med.techn.