Zavod za ortopediju

Voditelj zavoda:

prof. prim. dr. sc. Saša Rapan, dr.med.

Glavna sestra zavoda:

Sanja Mitrović, bacc. med. techn.