Monthly Archives: svibanj 2019

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Prvostupnik radiološke tehnologije

Privitak

Odluka o izboru specijalizanta za specijalističko usavršavanje iz Otorinolaringologije

Privitak

Odluka o prijemu pripravnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto – Pomoćnik voditelja Odjela knjižnice

Privitak

Obavijest kandidatima po natječaju za radno mjesto – Prvostupnik radiološke tehnologije

Privitak

Program trudničkog tečaja za lipanj/2019

Program tečaja