Monthly Archives: siječanj 2021

Natječaj za radna mjesta

Privitak

Odluka o prijemu u radni odnos za radno mjesto – Prvostupnik radne terapije

Privitak

Odluka o prijemu u radni odnos za radno mjesto – Prvostupnik radiološke tehnologije/Prvostupnik medicinske radiologije/Inženjer medicinske radiologije

Privitak

Obavijest kandidatima po natječaju za radno mjesto – Prvostupnik radiološke tehnologije/prvostupnik medicinske radiologije/inženjer medicinske radiologije

Privitak