Monthly Archives: ožujak 2019

Raspored predavanja na Klinici za kirurgiju – 04/2019

Raspored predavanja

Stručna predavanja na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju 03/04/05

Program predavanja

Natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto – Medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu

Privitak

Integrativni pristup u psihijatriji

Program

Donacija Grada Osijeka Zavodu za urologiju KBC-a Osijek

Grad Osijek donirao je Zavodu za urologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek suvremeni Holmium Yag laser sistem za endoskopsko razbijanje kamenaca u urinarnom traktu, tretmana tumora, striktura, te ureterorenoskopiju.  Ova hvalevrijedna donacija unaprijediti će rad Zavoda za urologiju koji je Referenti centar Ministarstva zdravstva za urolitijazu na kojem se obavljaju najsloženiji operativni zahvati kamenaca u mokraćnom […]