Monthly Archives: listopad 2018

Odluka o prijemu pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Fizioterapeutski tehničar

Privitak

Odluka o prijemu pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Prvostupnik fizioterapije

Privitak

Odluka o prijemu pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Prvostupnik radiološke tehnologije

Privitak

Odluka o prijemu pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Privitak

Odluka o prijemu pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Prvostupnica sestrinstva

Privitak