Monthly Archives: travanj 2019

Odluka o prijemu spremačica u radni odnos na određeno vrijeme

odluka

Izmjena odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Medicinska sestra/tehničar za zdravstvenu njegu

privitak

Multidisciplinarni pristup u ranom otkrivanju i uspješnom liječenju raka dojke

Pozivnica i program

13. osječki urološki dani s 5. sekcijom medicinskih sestara tehničara

U organizaciji Zavoda za urologiju KBC Osijek, Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog liječničkog zbora, podružnice Osijek, Hrvatskog urološkog društva i Hrvatske komore medicinskih sestara od 9. do 11. svibnja 2019. godine održati će se 13. osječki urološki dani s […]

Odluka o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Doktor medicine specijalist opće kirurgije

Privitak