17. međunarodni kongres HDMSARIST

2 2

17. međunarodni kongres HDMSARIST-a održan je u periodu od 16.05.-19.05.2024 u Vodicama.
Kongres je je obuhvatio medicinske sestre i tehničare, profesore na zdravstvenim sveučilištima i učilištima, fizioterapeute, nutricioniste koji su svojim radovima i radionicama educirali i prikazali djelokrug svoga rada u jedinicama intenzivnog liječenja i u anesteziji. Na kongresu su sudjelovali predavači iz Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, USA, Švedska …
Svakodnevni novi izazovi i kompetencije medicinske sestre/tehničara u intenzivnim jedinicama i anesteziji poput digitalizacije, odgovor na katastrofe su bile neke od tema. Medicinske sestre/tehničari u anesteziji i intenzivnom liječenju nalaze se u pred mnogobrojnim izazovnim situacijama u kojima znanje, vještine i iskustvo igraju veliku ulogu u zbrinjavanju pacijenta i samim time pridonose boljoj kvaliteti zdravstvene njege i skrbi. Stoga je i ovaj kongres imao važnu ulogu u stjecanju novih znanja koja će se već sutra implementirati u svakodnevni rad.
Medicinske sestre klinike za neurologiju, Odjela intenzivnog neurološkog liječenja sa jedinicom za liječenje moždanog udara Sandra Balažić, Sanja Marić i kristina Žarić aktivno su sudjelovale izlažući rad pod naslovom: „Važnost intenzivne zdravstvene skrbi bolesnika nakon učinjene mehaničke trombektomije”.
Ovaj kongres bio je i prilika upoznati kolege koji se bave istim područjem rada u različitim okruženjima što je pridonjelo boljem razumijevanju i razmjeni iskustava.