Pravilnici i zakoni

 • Zakon o sestrinstvu (“Narodne novine”, br. 121/03, 117/08 i 57/11)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/1112/1270/12, 82/13 i 159/13), Pravilnici
 • Zakon o primaljstvu (“Narodne novine”, br. 120/08 i 145/10)
 • Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (“Narodne novine”, br. 121/03 i 117/08)
 • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (“Narodne novine”, br. 120/08.)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (“Narodne novine”, br. 87/09.)
 • Zakon o krvi i krvnim pripravcima (“Narodne novine”, br. 79/06 i 124/11), Pravilnici
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine”, br. 79/07, 113/08 i 43/09), Pravilnici
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe droge (“Narodne novine”, br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/0440/07149/09 i 84/11)
 • Zakon o provedbi Uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge (“Narodne novine”, 80/2013)
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (“Narodne novine”, br. 111/97, 128/99 i 79/02)
 • Zakon o lijekovima (“Narodne novine”, br. 76/13), Pravilnici
 • Zakon o medicinskim proizvodima (“Narodne novine”, br. 76/13), Pravilnici
 • Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (“Narodne novine”, br. 144/12)
 • Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja (“Narodne novine”, br. 144/12)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (“Narodne novine”, broj 61/11 i 128/12.)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost hitne medicine (“Narodne novine”, broj 42/11)