Preseljenje stacionara Zavoda za dermatologiju i venerologiju u novouređene prostore

Derma03

Povodom preseljenja stacionara Zavoda za dermatologiju i venerologiju u novouređene prostore, danas su Klinički bolnički centar Osijek posjetili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić.

Preseljenje stacionara Zavoda za dermatologiju i venerologiju od velikog je značaja za našu ustanovu i pacijente, budući da je nakon dugih 40 godina ponovno isti smješten u krugu Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Stvaranje boljih radnih uvjeta te podizanje standarda i  kvalitete pružanja zdravstvene zaštite od iznimne je važnosti za pacijente koji gravitiraju KBC-u Osijek, jedinoj ustanovi na području istočne Hrvatske u kojoj se stacionarno mogu liječiti dermatološki bolesnici.

Naime, Zavod za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek nalazio se u iznimno lošem stanju s obzirom da duži niz godina nije bilo znatnijih ulaganja radi starosti i posebnih uvjeta renovacije zaštićene zgrade. Pregledom stanja prostora unutar KBC-a Osijek otvorila se mogućnost uređenja bivših prostora Klinike za psihijatriju (barake) koji bi uz određene radove na renovaciji u potpunosti zadovolji potrebe Zavoda za dermatologiju i venerologiju, te bi se za uloženi novac postigla veća kvaliteta nego da se isti uloži u postojeću zgradu.

Iz navedenog razloga bila nam je prijeko potrebna potpora kako bismo podigli standard pružanja zdravstvene zaštite na odgovarajući nivo te omogućili našim pacijentima ugodniji boravak za vrijeme liječenja, a djelatnicima osigurali kvalitetnije uvjete za rad primjerene današnjem vremenu i standardima.

Slijedom navedenog, uz veliku pomoć Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, završena je 1. i 2. faza obnove Zavoda za dermatologiju i venerologiju ukupne vrijednosti 550.000,00 eura.

Osječko-baranjska županija nam je sredinom 2022. godine donirala financijska sredstva u iznosu od 132.722,80 € za 1. fazu radova, a krajem 2023.godine smo zaprimili isti iznos za 2. fazu radova, što ukupno iznosi 265.445,60 €.

Također, uveliko zahvaljujemo i Gradu Osijeku koji nam je sredinom 2023. godine donirao iznos od 65.000,00 € za 2. fazu radova.

Klinički bolnički centar Osijek uložio je, iz vlastitih sredstva, ukupno 220.000,00 eura.

U 1. fazi obnove obnovljeno je krovište zgrade, obnovljena je fasada zgrade i promijenjena je stolarija na cijeloj zgradi, a ista je završila polovinom 2023. godine.

U 2. fazi obnove obnovljen je stacionar Zavoda za dermatologiju i venerologiju, a radovi su završeni početkom 2024. godine.

Ovom prilikom zahvaljujemo Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku na iskazanoj pomoći i svim poduzetim aktivnostima koje su doprinijele ostvarenju ovog projekta.