U Klinici za pedijatriju izvedeno je postavljanje prvog endobronhijalnog stenta kod pedijatrijskog pacijenta

Stent 11

U Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek tim za interventnu pedijatrijsku pulmologiju pod vodstvom pedijatra doc. dr. sc. Mateja Šapine i anesteziologa dr. Hrvoja Vinkovića postavio je prvi endobronhijalni stent kod djece.

Kod djeteta sa teškom stenozom (suženjem) bronha lijevog plućnog krila i pratećim kroničnim pleuralnim izljevom s posljedičnim kolapsom lijevog plućnog krila, postavljen je endobronhijalni stent u svrhu osiguravanja stabilnosti dišnog puta. Prilikom istog postupka je učinjena i prva medicinska torakoskopija dječjih interventnih pulmologa u svrhu ekspanzije plućnog krila. Ovim metodama se osigurala ventilacija i izmjena plinova plućnog krila koje je zbog neprohodnosti i kolapsa bilo isključeno iz funkcije. Riječ je o prvom takvom učinjenom zahvatu u Republici Hrvatskoj kojim je moguće liječiti najteže pedijatrijske pacijente sa kompleksnim i neprohodnim dišnim putevima.

Trahealne i bronhalne stenoze su suženja dišnih puteva koje mogu nastati zbog brojnih razloga. Trahealne stenoze su potencijalno životno ugružavajuće zbog onemogućavanja dotoka kisika u pluća, a kod bronhalnih stenoza, onemogućen je dotok u jedno ili oba plućna krila. Postavljanje endobronhijalnog stenta omogućuje oslobađanje dišnih puteva kod odabranih pacijenata kod kojih takav terapijski pristup može biti dio aktivnog ili palijativnog liječenja, s posljedičnim izlječenjem ili poboljšanjem kvalitete života.

Ovim zahvatom se KBC Osijek svrstava u skupinu jedne od rijetkih specijaliziranih ustanova u svijetu u kojima se provode najsloženiji endoskopski interventno pulmološki zahvati u dječjoj dobi.