Odjel za opću, ultrazvučnu i urgentnu radiologiju

Voditelj odjela:

doc. dr. sc. Tatjana Rotim, dr. med.