Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Voditelj Zavoda:

doc. dr. sc. Zorin Makarović, dr. med.
tel: +385 31 511 725

Glavna medicinska sestra Zavoda:

Nevenka Vila, mag. med. techn.