Dijagnostičko-terapijski odjel za kliničku farmakologiju

Voditelj odjela:

izv. prof. dr. sc. Suzana Mimica, dr. med.

e – mail adresa: klinicka.farmakologijaOS@kbco.hr