Zavod za pulmologiju i intenzivno liječenje internističkih pacijenata

Voditelj Zavoda:

dr. sc. Damir Mihić, dr. med.
tel: +385 31 511 680

v.d. Glavni medicinski tehničar Zavoda:

Davor Zec, bacc. med. techn.

 

Obavijest:

Otvorili smo dvije nove e-mail adrese za komunikaciju s kolegama specijalistima OM vezano uz konzultacije na A5 uputnicu (bez prisutnosti bolesnika) odnosno pulmolozima ili internistima iz vanjskih ustanova koji žele naručiti bolesnika sa sumnjom na malignu bolest na bronhoskopiju (kojima nije postavljena indikacija od strane pulmologa u KBC Osijek).

Prilikom upućivanja kliničkog upita na A5 uputnicu mole se specijalisti OM da pročitaju upute te svoj upit učine u skladu s uputama (Upute)

pulmologija.A5@kbco.hr

Prije upućivanja zahtjeva za bronhoskopiju od strane specijaliste pulmologa ili internista koji su postavili indikaciju za pretragu molim dostaviti podatke prema uputama koje su dane pulmolozima vanjskim ustanovama ili da se prvo jave sa zahtjevom da im se pošalje obrazac s traženim podacima o bolesniku koji je potrebno popuniti za procjenu indikacije i rizika.

pulmologija.bronhoskopije@kbco.hr