Naručivanje pacijenata

ZAVOD ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA
– kontrolni pregled kardiologa
– UZV srca
– ergometrijsko testiranje
– Holter EKG
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 14:00 sati
Rasporedi su objavljeni kako bi specijalisti obiteljske medicine mogli naručivati pacijente kod njihovog izabranog kardiologa.
Zbog potrebe organizacije rada i eventualnih nepredviđenih okolnosti, postoji mogućnost promjene u priloženom rasporedu rada Zavoda za bolesti srca i krvnih žila.

Kontrolna ambulanta Zavoda za bolesti srca i krvnih žila počinje s radom u popodnevnoj smjeni 17. 01. 2018. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati.

ZAVOD ZA ENDOKRINOLOGIJU
– kontrolni pregled endokrinologa
– kontrolni pregled dijabetologa
– poslijepodnevna dijabetološka ambulanta
– ambulanta za osteoporozu – prvi i kontrolni pregled
– denzitometrija

Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 14:00 sati

ZAVOD ZA NEFROLOGIJU
– kontrolni pregled nefrologa
– ambulanta za hipertenziju
– ambulanta za kronično bubrežno zatajenje
– ambulanta za transplantirane bolesnike
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 14:00 sati
Rasporedi su objavljeni kako bi specijalisti obiteljske medicine mogli naručivati pacijente kod njihovog izabranog nefrologa.
Zbog potrebe organizacije rada i eventualnih nepredviđenih okolnosti, postoji mogućnost promjene u priloženom rasporedu rada Zavoda za nefrologiju.
Kontrolna ambulanta Zavoda za nefrologiju počinje s radom u popodnevnoj smjeni 03. 01. 2018. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati.
Raspored rada liječnika u ambulantama

ZAVOD ZA GASTROENTEROLOGIJU I HEPATOLOGIJU
– kontrolni pregled gastroenterologa
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije1@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 741 u vremenu od 13:00 – 14:00 sati
Kontrolna gastroenterološka ambulanta počinje s radom u popodnevnoj smjeni 03. 01. 2018. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati

ENDOSKOPIJE
Za endoskopske pretrage bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju ili nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja opravdava indikaciju za pojedinu endoskopsku pretragu, te za gastroskopiju putem e-naručivanja od strane liječnika opće medicine.
Fax :  +385 31 512 189
Informacije na telefon 511 752 u vremenu od 13 do 14:00 sati.
Narudžbe putem e-maila:  interni.endoskopije@kbco.hr

ZAVOD ZA PULMOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE INTERNISTIČKIH PACIJENATA
– kontrolni pregled pulmologa
– pulmološko – imunološko alergološka dijagostika
– ostala pulmološka dijagnostika
– bronhoskopija
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije1@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 741 u vremenu od 13:00 – 14:00 sati

Kontrolna ambulanta Zavoda za pulmologiju počinje s radom u popodnevnoj smjeni 06.12. 2017. g. i radit će svake srijede u mjesecu od 11:30 do 19:30 sati.

ZAVOD ZA HEMATOLOGIJU
– kontrolni pregled hematologa
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije2@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 705 u vremenu od 13:00 – 14:00 sati

ODJEL ZA REUMATOLOGIJU, KLINIČKU IMUNOLOGIJU I ALERGOLOGIJU
– kontrolni pregled reumatologa
– kontrolni pregled imunologa i alergologa
Narudžbe putem e-maila: interni.rezervacije1@kbco.hr
Informacije o načinu naručivanja na broj telefona +385 31 511 741  u vremenu od 13:00 – 14:00 sati

Alergološko testiranje – za testiranje  bolesnici se naručuju isključivo nakon pregleda u specijalističkim ambulantama Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju i nakon uvida u medicinsku dokumentaciju koja indicira alergološko testiranje.
e-mail na: kneif.edita@kbco.hr
Informacije o naručivanju alergološko testiranje od 13-15 sati na broj telefona: +385 31 511 749

Kapilaroskopija – bolesnici se naručuju s nalazom reumatologa/kliničkog imunologa (A3 uputnica) na slijedeći način: putem e-maila na: interni.rezervacije1@kbco.hr ili osobnim dolaskom u sobu br 2, podrum Klinike za unutarnje bolesti.