Zavod za dječju kirurgiju

Voditelj Zavoda:

doc. dr.sc. Dalibor Divković, dr.med.

v.d. Glavna sestra Zavoda:

Maja Ančić, mag. med. techn.

Posjete bolesnicima:

– radni dan: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjelja i praznik: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Kontakt:

e-mail: djecja.kirurgija@kbo.hr
tel: +385 31 511 356

Informacije o operativnim zahvatima za bolesnike:

OPERACIJA HERNIJE KOD DJECE
OPERACIJA PRIJELOMA U PODRUČJU LAKTA
OPERACIJA PRIJELOMA U PODRUČJU NADLAKTICE
OPERACIJA PRIJELOMA U PODRUČJU PODLAKTICE
OPERACIJA UPALE CRVULJKA
OPERACIJA ŽUČNIH KAMENACA
OPERACIJE KOŠTANIH PRIJELOMA