Zavod za dječju kirurgiju

v.d. Voditelj Zavoda:

Krešimir Ivković, dr.med.

Glavna sestra Zavoda:

Željka Abramović, bacc. med. techn.

Posjete bolesnicima:

– radni dan: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjelja i praznik: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.

 

Kontakt:

e-mail: djecja.kirurgija@kbo.hr
tel: +385 31 511 356