Zavod za abdominalnu kirurgiju

Voditelj Zavoda:

dr. sc. Borna Kovačić, dr. med., specijalist opće, subspecijalist abdominalne kirurgije
tel: +385 31 511 362

v.d. Glavna sestra Zavoda:

Marijana Lukačević, univ. bacc. med. techn.


Odjel za hepatobilijarnu i kirurgiju pankreasa

Voditelj Odjela: prof. prim. dr. sc. Goran Kondža, dr. med.
Glavna sestra: Manda Moržan, bacc .med. techn.

Odjel za kirurgiju gastrointestinalnog sustava

Voditelj Odjela:  Aleksandar Križan, dr. med.

Odjel za barijatrijsku i minimalno invazivnu kirurgiju

Voditelj Odjela: dr.sc. Zdenko Boras, dr. med.

Posjete bolesnicima:

– radni dan: od 16:00 do 17:00 sati
– nedjelja i praznik: od 10:00 do 12:00 sati, te od 16:00 do 18:00 sati

Nakon proglašenja kraja epidemije COVID-19 se dozvoljavaju posjete, a u svrhu zaštite hospitaliziranih bolesnika preporučeno je 1-2 posjetitelja po bolesniku i obavezno nošenje zaštitne maske.

 

Kontakt:

tel: +385 31 511 366
fax: +385 31 512 223