2021

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra za 2021 godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2021. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2021. godinu

IV. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2021. godinu

Registar ugovora 

Izvješće o provedenim postupcima u 2021. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/25

2) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU KBC-a OSIJEK, VV-21/5

2.1 ) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – UGRADBENI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/5
3) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu
3.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i ostalog potrošnog materijala za hemodijalizu

4) II. poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/5

4.1) Izmjena – II poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju za potrebe KBC-a Osijek

4.2) Izvješće o provedenom II. prethodnom savjetovanju – UGRADBENI POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe KBC-a, VV-21/5
5. Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

5.1) IZVJEŠĆE – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

6) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju
6.1) ISPRAVAK POZIVA ZA SAVJETOVANJE u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju
6.1.2.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju

7. Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Medicinski potrošni materijal-STAPLERI za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/15

7.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal – STAPLERI za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/15
8) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI
8.1) Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI

9) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave vrećica za krv 
9.1) Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave vrećica za krv, VV – 21/3

10.Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave Prehrambenih proizvoda_Svježe meso

10.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – Svježe meso
11. Poziv na prethodno savjetovanje_Uslga cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model Clinac iX

11.1 Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora model Clinac iX

12.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave kontrastnih sredstava za potrebe KBC-a Osijek
12.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: Kontrastna sredstva za potrebe KBC-a Osijek

13) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/29

13.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA VASKULARNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/29

14) Poziv na prethodno savjetovanje za postupak javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek
14.1) Izvješeće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave elektrositmulatora srca za potrebe KBC-a Osijek

15) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave medicinskog potrošnog materijala – zaštitne maske

16.) Poziv na prethodno savjetovanje – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

16.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

17) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek
17.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za porebe KBC-a Osijek

18.) Poziv na prethodno savjetovanje – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju

18.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Testovi i medicinski potrošni materijal za patologiju, VV-21/32

19) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/16

19.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJALI ZA OFTALMOLOGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/16
20.) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave Testova i potrošnog materijala za nuklearnu medicinu

20.1) IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju – Testovi i potrošni materijal za nuklearnu medicinu
21.) Poziv na prethodno savjetovanje – Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, VV-21/13

21.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, VV-21/13

22) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ostalih ATK L lijekova
22.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ostalih ATK L lijekova za potrebe KBC-a Osijek

23) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave za nabavu potrošnog materijala za intervencijsku gastroenterologiju za potrebe KBC-a Osijek
23.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala za intervencijsku gastroenterologiju

24) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12

24.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA KARDIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, VV-21/12
25) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave raznih lijekova za potrebe KBC-a Osijek
25.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave raznih lijekova za potrebe KBC-a Osijek

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1) Poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/5

2) Poziv za dostavu ponuda: USLUGE USKLAĐIVANJA KBC OSIJEK, KAO IDENTIFICIRANOG OPERATERA KLJUČNIH USLUGA U SEKTORU ZDRAVSTVA, SA ZAHTJEVIMA ZAKONA I UREDBE O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI KOJE UKLJUČUJU IMPLEMENTACIJU SIGURNOSNIH MJERA IZ SLJEDEĆIH PODRUČJA – UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU MREŽNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA, – UPRAVLJANJE RIZICIMA, – ZAŠTITA KLJUČNIH SUSTAVA za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/157

3) Poziv za dostavu ponuda: LASERSKI IZVOR SVJETLA ZA KIRURŠKI STUP LAPAROSKOPSKI 4K – JN-21/7

4.) Poziv za dostavu ponuda: Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju, JN-21/169

5.) Poziv za dostavu ponuda: Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada za potrebe KBC-a Osijek, JN-21/74

6.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL, JN-21/1

7.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada, JN-21/74.2

8.) Poziv za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti projekta izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija, JN-21/171

9.) Poziv za dostavu ponuda – Videokapsula za snimanje tankog crijeva, JN-21/170

10.) Poziv za dostavu ponuda – Ultrazvučni uređaj za primjenu u ginekologiji – JN-21/173

11.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1

12.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 1. izmjene

13.) Poziv za dostavu ponuda – ELEKTROMATERIJAL – JN-21/1.1 – 2. izmjene

14. Poziv za dostavu ponuda_Svježe povrće – KRUMPIR, JN-21/191

15.) Poziv za dostavu ponuda_Usluga sanitarnih pregleda, JN-21/31

16.) Poziv za dostavu ponuda – SERVISNI PREGLED-REVIZIJA 5 TRAFOSTANICA, JN-21/111

17.) Poziv za dostavu ponuda – Najam uređaja za sprečavanje nastanka biootpada IUGIS 1000, JN-21/193

18.) Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja, JN-21/39

19.) Poziv za dostavu ponuda – GODIŠNJI SERVIS SREDNJIH RASHLADNIH UREĐAJA, JN-21/61

20.) Poziv za dostavu ponuda – Reagensi za identifikaciju i određivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike, JN-21/201

21.) Poziv za dostavu ponuda – SET ZA VERTEBROPLASTIKU, JN-21/202

22.) Poziv za dostavu ponuda – Oprema za centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina s uređenim info točkama, JN-21/172

23.) Poziv za dostavu ponuda – OPREMA ZA CENTAR ZA EDUKACIJE, RANO OTKRIVANJE I PREVENCIJU BOLESTI NOVOTVORINA S UREĐENIM INFO TOČKAMA, JN-21/172 – 1.izmjene

24.) Poziv za dostavu ponuda – Oprema za centar za edukacije, rano otkrivanje i prevenciju bolesti novotvorina, JN-21/172.1

25.) Poziv za dostavu ponuda – Rasvjetno tijelo za operacijsku salu, JN-21/210

26.) Poziv za dostavu ponuda – POPLUNI, JN-21/213

27.) Poziv za dostavu ponuda – USLUGA NAJMA INDUSTRIJSKOG STROJA ZA SUŠENJE RUBLJA, JN-21/214

28.) Poziv za dostavu ponuda – KUTIJE ZA IGLE, JN-21/142

29.) Poziv za dostavu ponuda – ODRŽAVANJE POSTROJENJA ZA DEMINERALIZACIJU VODE – JN-21/121

30.) Poziv na dostavu ponuda – FILTERI ZA KLIMATIZACIJU, JN-21/46

31.) Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju, JN-21/226

32.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga kemijskog čišćenja izmjenjivača topline, hladnjaka, hladnjaka u klima komorama i dr. – JN-21/71

33.) Poziv za dostavu ponuda – Provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika OBŽ, JN-21/223

34.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga servisiranja infuzijskih pumpi i dodatne opreme – JN-21/234

35.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga servisiranja infuzijskih pumpi i dodatne opreme – JN-21_234

36.) Poziv za dostavu ponuda – Testovi za primjenu kod karcinoma pluća – JN-21/237

Javni pozivi

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2021

Natječaj za prodaju osobnog vozila – sanitetsko vozilo

Javni natječaj za prodaju spremnika tekućeg kisika

Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2021.1

Javni natječaj za prodaju sanitetskog vozila – Citroen Jumper