2022

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2022. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima u 2022. godini

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1.) Poziv na prethodno savjetovanje – USLUGE CJELOVITOG ODRŽAVANJA KAPITALNIH MEDICINSKIH UREĐAJA PROIZVOĐAČA “SIEMENS” KOJI SU U UPOTREBI U KBC-u OSIJEK
1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača “Siemens” koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

2) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave infuzijskih otopina za potrebe KBC-a Osijek 
2.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave infuzijskih otopina

3) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca
3.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca

4.) Poziv na prethodno savjetovanje – Reagensi i medicinski potrošni materijal za kromatografske pretrage
4.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave reagensa i MPM za kromatografske pretrage

5) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam
5.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam

6.) Poziv za prethodno savjetovanje – Adapteri za zatvoreni sistem pripreme citostatika
6.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave adaptera za zatvoreni sistem pripreme citostatika

7) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju
7.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju

8) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVI KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

8.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupkujavne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBCO

9.) Poziv na prethodno savjetovanje_ Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Drager

9.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Drager

10.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave – Bolnički električni kreveti
10.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- Bolnički električni kreveti

11) Poziv na ponovljeno prethodno savjetovanje u postupku javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBCO
11.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi KBC Osijek

12) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave antibiotika
12.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave antibiotika 

13) Prethdno savjetovanje u postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora (model: Clinac iX) KBC-a Osijek
13.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model “Clinac iX” KBC-a Osijek

14.) Poziv na prethodno savjetovanje – Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju
14.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave Ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju

15) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI
15.1) Izvješće o provedenom prethodnm savjetovanju u postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ugradnju umjetne valvule – TAVI

16) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/12

17.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave- Dijalizatori i medicinski potrošni materijal za hemodijalizu
17.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave dijalizatora i medicinskog potrošnog materijala za hemodijalizu

18) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala i reagensa za molekularnu dijagnostiku u kliničkoj mikrobiologiji

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1.) Poziv za dostavu ponuda – Ostali ugradbeni i potrošni materijal za plastičnu kirurgiju, JN-21/232
2.) Poziv za dostavu ponuda-Najam ORL radne stanice za potrebe stacionara Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek, JN-22 /15

3.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, JN-22/10

4.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga najma uređaja za sprječavanje nastanka biootpada, JN-22/177

5.) Poziv za dostavu ponuda – CRYO-S PAINLESS UREĐAJ ili jednakovrijedan, JN-22/1

6.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za EMNG, JN-22/29

7.) Poziv za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti projekta Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek – JN-22/185

8.) 1. izmjena – Poziv za dostavu ponuda – Usluga promidžbe i vidljivosti projekta, JN-22/185

9.) Poziv za dostavu ponuda – Uređaj za EMNG, JN-22/29.1

10.) Poziv za dostavu ponuda – Medicinski potrošni materijal za maksilofacijalnu kirurgiju, JN-22/9

11.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga organizacije simpozija Osječki urološki dani – JN-21/222

12.) 1. izmjena Poziva za dostavu ponuda – Usluga organizacije simpozija Osječki urološki dani, JN-21/222

13.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga prijevoza i kremiranja patološkog otpada- JN-22/60

14.) Poziv za dostavu ponuda – Rotablator za kardiologiju, JN-22/7

15.) Poziv za dostavu ponuda – Smrznuta peciva, JN-22/152

16.) Poziv za dostavu ponuda – KRUMPIR, JN-22/198

17.) Poziv za dostavu ponuda – Servisni pregled- revizija 5 trafostanica, JN-22/96

18.) Poziv za dostavu ponuda – Prehrambeni proizvodi – SMRZNUTA PECIVA, JN-22/52.1

19.) Poziv za dostavu ponuda _Usluga sanitarnih pregleda, JN-22/24

20.) Poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis malih rashladnih uređaja, JN-22/5

Javni pozivi

1.) Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek radi postavljanja samoposlužnih aparata za hladne napitke

2.) Javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora KBC-a Osijek radi postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke

3.) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bizovcu

4.) 2. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Bizovcu

5.) 3. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac u prostorima Kliničkog bolničkog centra Osijek