2023

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima u 2023. godini

Postupci zajedničke nabave čije je središnje tijelo Klinički bolnički centar Osijek

1) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave potrošnog materijala za otorinolaringologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku zajedničke nabave potrošnog materijala za otorinolaringologiju za zdravstvene ustanove u RH
2) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave kirurškog šivaćeg materijala za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj 
2.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – kirurški šivaći materijal
3.) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave katetera, drenova, sondi i kanila za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
3.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Kateteri, drenovi, sonde i kanile

 

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
1. Poziv za savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23-45
1.1) Izvješće prethodnog savjetovanja
2. Poziv na prethodno savjetovnje – Usluga cjelovitog održavanja medicinskih uređaja „Philips“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23/50
2.1) Izvješće prethodnog savjetovanja

3.) Poziv na prethodno savjetovanje – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe, VV-23/4

3.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

4.) Poziv na prethodno savjetovanje – Endoskopski 4K stup za gastroenterologiju, VV-23/37
4.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Endoskopski stup 4K za gastroenterologiju

5. Poziv na prethodno savjetovanje RADIOLOŠKA OPREMA, VV-23-54
5.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiološke opreme za potrebe KBC-a Osijek

6. Poziv na prethodno savjetovanje – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira
6.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira

7. Nacrt dokumentacije o nabavi – NABAVA OPREME ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM

7.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NABAVA OPREME  ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM U 15 GRUPA

8) Poziv na prethodno savjetovanje: NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/16

8.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/16

9.) Poziv na prethodno savjetovanje – PET/CT uređaj, evid.br. nabave: VV-23/55

9.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – PET/CT uređaj, evid.br. nabave: VV-23/55

10. Poziv na prethodno savjetovanje: NAMJEŠTAJ PO MJERI ZA OPREMANJE NOVE ZGRADE OHBP/DB/DK
10.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NAMJEŠTAJ PO MJERI ZA OPREMANJE NOVE ZGRADE OHBP/DB/DK KBC-a Osijek

11. Poziv na prethodno savjetovanje – Usluga održavanja uređaja Drager
11.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Usluga održavanja uređaja Drager

12.) Poziv na prethodno savjetovanje: POTROŠNI MATERIJAL ZA SEKVENCIONIRANJE I AUTOMATIZIRANU ELEKTROFORETSKU PROVJERU KVALITETE NUKLEINSKIH KISELINA za potreba KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/57

12.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju: POTROŠNI MATERIJAL ZA SEKVENCIONIRANJE I AUTOMATIZIRANU ELEKTROFORETSKU PROVJERU KVALITETE NUKLEINSKIH KISELINA za potreba KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/57

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1.) Poziv za dostavu ponude: Usluga najma uređaja za sprečavanje nastanka biootpada za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave JN-23/15

2.) Poziv za dostavu ponude: APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE DOZOM I ISPISIVANJEM REZULTATA NA RIS ANALIZU za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/26 – PONIŠTENO

3.) ISPRAVAK Poziva za dostavu ponude Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

4. Poziv za dostavu ponuda _Usluga sanitarnih pregleda radnika

5.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga najma stomatološke jedinice (2 kom), JN-23-214

Javni pozivi

 

Istraživanje tržišta