2023

Plan nabave

Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

4. izmjene i dopune Plana nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2023. godinu

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima u 2023. godini

Postupci zajedničke nabave čije je središnje tijelo Klinički bolnički centar Osijek

1) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave potrošnog materijala za otorinolaringologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
1.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku zajedničke nabave potrošnog materijala za otorinolaringologiju za zdravstvene ustanove u RH
2) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave kirurškog šivaćeg materijala za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj 
2.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – kirurški šivaći materijal
3.) Prethodno savjetovanje u postupku zajedničke nabave katetera, drenova, sondi i kanila za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
3.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Kateteri, drenovi, sonde i kanile

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
1. Poziv za savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23-45
1.1) Izvješće prethodnog savjetovanja
2. Poziv na prethodno savjetovnje – Usluga cjelovitog održavanja medicinskih uređaja „Philips“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, VV-23/50
2.1) Izvješće prethodnog savjetovanja

3.) Poziv na prethodno savjetovanje – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe, VV-23/4

3.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

4.) Poziv na prethodno savjetovanje – Endoskopski 4K stup za gastroenterologiju, VV-23/37
4.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Endoskopski stup 4K za gastroenterologiju

5. Poziv na prethodno savjetovanje RADIOLOŠKA OPREMA, VV-23-54
5.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiološke opreme za potrebe KBC-a Osijek

6. Poziv na prethodno savjetovanje – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira
6.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira

7. Nacrt dokumentacije o nabavi – NABAVA OPREME ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM

7.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NABAVA OPREME  ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM U 15 GRUPA

8) Poziv na prethodno savjetovanje: NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/16

8.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: NADOGRADNJA MR UREĐAJA MAGNETOM AVANTO NA NOVU HARDVERSKU I SOFTVERSKU PLATFORMU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/16

9.) Poziv na prethodno savjetovanje – PET/CT uređaj, evid.br. nabave: VV-23/55

9.1.) Izvješće o prethodnom savjetovanju – PET/CT uređaj, evid.br. nabave: VV-23/55

10. Poziv na prethodno savjetovanje: NAMJEŠTAJ PO MJERI ZA OPREMANJE NOVE ZGRADE OHBP/DB/DK
10.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NAMJEŠTAJ PO MJERI ZA OPREMANJE NOVE ZGRADE OHBP/DB/DK KBC-a Osijek

11. Poziv na prethodno savjetovanje – Usluga održavanja uređaja Drager
11.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Usluga održavanja uređaja Drager

12.) Poziv na prethodno savjetovanje: POTROŠNI MATERIJAL ZA SEKVENCIONIRANJE I AUTOMATIZIRANU ELEKTROFORETSKU PROVJERU KVALITETE NUKLEINSKIH KISELINA za potreba KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/57

12.1) Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju: POTROŠNI MATERIJAL ZA SEKVENCIONIRANJE I AUTOMATIZIRANU ELEKTROFORETSKU PROVJERU KVALITETE NUKLEINSKIH KISELINA za potreba KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/57

13.) Poziv na prethodno savjetovanje – Usluga cjelovitog održavanja linearnog akceleratora (model: Clinac iX), VV-23/60
13.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju  

14) Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek

15.) Poziv na prethodno savjetovanje – Rekonstrukcija zgrade Zavoda za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek – druga faza
15.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju – Rekonstrukcija zgrade Zavoda za dermatologiju i venerologiju KBC-a Osijek – druga faza

16.) Poziv na prethodno savjetovanje: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA ZARAZNOG OTPADA za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/48

16.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA ZARAZNOG OTPADA za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/48

17.) Poziv na prethodno savjetovanje – OPREMA ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM – STRECHERI I MEDICINSKI NAMJEŠTAJ 
17.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – OPREMA ZA DNEVNE BOLNICE I DNEVNE KIRURGIJE TE OHBP- STRECHERI I MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

18.) Poziv na prethodno savjetovanje – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira
18.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Složivi ubrusi za ruke za držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira

19.) Poziv na prethodno savjetovanje – SVJEŽE MESO, VV-23-20

19.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – Svježe meso

20.) Poziv na prethodno savjetovanje – Ostali prehrambeni proizvodi VV-23/62

20.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI

21.) Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a
21.1.) Izvjećše o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave radiofarmaka za potrebe PET/CT-a

22.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/11

22.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/11

23) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave infuzijske otopine

24.) Poziv na prethodno savjetovanje – Razni sterilni i nesterilni potrošni materijal
24.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Postupci jednostavne nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

1.) Poziv za dostavu ponude: Usluga najma uređaja za sprečavanje nastanka biootpada za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave JN-23/15

2.) Poziv za dostavu ponude: APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE DOZOM I ISPISIVANJEM REZULTATA NA RIS ANALIZU za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/26 – PONIŠTENO

3.) ISPRAVAK Poziva za dostavu ponude Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

4. Poziv za dostavu ponuda _Usluga sanitarnih pregleda radnika

5.) Poziv za dostavu ponuda – Usluga najma stomatološke jedinice (2 kom), JN-23-214

6.) Poziv za dostavu ponuda_SMRZNUTA PECIVA_JN-23-164

7) Poziv za dostavu ponuda: USLUGA ODVOZA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA KB 19 02 10 za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/244

8.) Poziv za dostavu ponuda: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/13

9.) Poziv za dostavu ponuda – Revizija projekata – “Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek” i “Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC-a Osijek” financiranih sredstvima Europske unije, JN-23/310

10.) Poziv za dostavu ponuda: USLUGA PRIJEVOZA I KREMIRANJA PATOLOŠKOG OTPADA za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: JN-23/61

11.) Poziv za dostavu ponuda – Radovi na izgradnji operativne površine za slijetanje/uzlijetanje helikoptera

Javni pozivi

1.) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac – PONIŠTENO

2.) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog ugostiteljskoj djelatnosti na Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bizovac

3.) Javni natječaj za prodaju teretnog vozila s ceradom (Citroën Jumper OS 806 EP)

4.) Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu: USLUGA SAKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA NEOPASNOG OTPADA – 2023, proizvodnog otpada Kliničkog bolničkog centra Osijek

Istraživanje tržišta