2019

Plan nabave
Plan nabave Kliničkog bolničkog centra Osijek za 2019. godinu
1. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2019. g.
2. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2019. godinu
3. izmjene i dopune Plana nabave KBC-a Osijek za 2019. godinu

 

Registar ugovora

Izvješće o provedenim postupcima MV i VV u 2019. godini
Izvješće o provedenim postupcima vrijednosti do 200.000 kn u 2019. godini
Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2019

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1) Ponovljeno prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju
1.a) Izvješće o provedenom ponovljenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju
2) 29.1 Izvjesšće o provedenom Savjetovanju – KROMATOGRAFIJA
3.) Poziv za savjetovanje – Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača Siemens koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
3.1) Izvješće o provedenom savjetovanju: Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača “Siemens” koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
4) Prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ELEKTROSTIMULATORA SRCA za potrebe KBC-a Osijek
4.1) Izvješće o prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave elektrostimulatora srca za potrebe KBC-a Osijek
5) Poziv na savjetovanje – Radovi na izgradnji zgrade OHBP-a, dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Osijek
5.1. Izvješće o savjetovanju – Nacrt radovi KBC_15042019
6) Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju KBC-a Osijek
6.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBC-a Osijek
7) Poziv na savjetovanje – Digitalni dijaskopski RTG uređaj
7.1) Izvješće o provedenom savjetovanju – Digitalni dijaskopski RTG uređaj
8.) Poziv za savjetovanje – RTG uređaji s C-lukom
8.1.) Izvješće o provedenom savjetovanju-Digitalni RTG uređaj s C-lukom

9.) Poziv za prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca za potrebe KBC-a Osijek
9.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala za elektrofiziologiju srca

10.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model “ClinaxiX”
10.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model: “Clinac iX” za potrebe KBC-a Osijek

11.) Poziv na II prethodno savjetovanje – RTG uređaj s C-lukom
11.1) Izvješće o provedenom II savjetovanju – RTG uređaji s C-lukom (2 kom)

12. Poziv za prethodno savjetovanje – ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek, VV-19/17

12.1) Izvješće o provedenom savjetovanju za postupak javne nabave: ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek_VV-19/17
13.) Poziv na prethodno savjetovanje – Infuzijske otopine
13.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Infuzijske otopine za potrebe KBC-a Osijek

14.) Poziv na prethodno savjetovanje – Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
14.1.) ISPRAVAK Poziva na prethodno savjetovanje-Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
14.2.) Izvjesce o prethodnom savjetovanju – Medicinski potrošni materijal za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, VV-19/14

Poziv za prethodno savjetovanje: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-19/33

15.1. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE za potrebe KBC-a Osijek, VV-19/33
16.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave prehrambenih proizvoda – Svježe meso
16.1) Izvješće o provedenom savjetovanju – Svježe meso

17.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za patologiju
17.1.) ISPRAVAK Poziva na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave testova i medicinskog potrošnog materijala za patologiju
17.2) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave za nabavu testova i potrošnog materijala za patologiju
18.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave med. potr. materijala – Stapleri
18.1) Izvješće o provedenom savjetovanju med.potr. materijal – stapleri
19. Poziv na prethodno savjetovanje-Usluge prevntivnog održavanja svih aparata proizvođača Draeger koji su u upotrebi u KBC-u Osijek
19.1.) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju Usluge preventivnog održavanja svih aparata proizvođača Draeger koji su u upotrebi u KBC-u Osijek

20) Poziv za prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju
20.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju
20.2) Izvješće o 2. prethodnom savjetovanju u otvorenom postupku javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za radiologiju

21.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: UROLOŠKI POTROŠNI MATERIJAL
21.1) Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave Urološkog potrošnog materijala

22.) Poziv na prethodno savjetovanje u otvorenom postupku javne nabave: Reagensi i potrošni materijal za nefelometrijsko određivanje proteina

22.1) IZVJEŠĆE o provedenom Savjetovanju – nefelometrija

23. Poziv na prethodno savjetovanje: Nabava obnovljivih izvora energije za pametne održive zdravstvene centre (“PROJEKT RESCUE”)

23.1) Izvješće o provedenom savjetovanju u postupku javne nabave obnovljivih izvora energije za pametno održive zdravstvene centre (Projekt “RESCUE”) za potrebe KBC-a Osijek

 

 

Postupci nabave za robu i usluge do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radove do 500.000,00 kn (bez PDV-a)

ISPRAVAK Javnog Poziva za dostavu ponuda – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Obavijest o poništenju Poziva za dostavu ponuda za adaptaciju dijela zgrade “MK Slavonija” za potrebe smještaja bolničke arhive
Javni poziv za dostavu ponuda -Sanacija bazenskog postrojenja
Javni poziv za dostavu ponuda – Videobronhoskop
Javni poziv za dostavu ponuda – Prehrambeni proizvodi – povrće
Javni poziv za dostavu ponuda – 4K stup za pulmologiju
Javni poziv za dostavu ponuda: Prehrambeni proizvodi – povrće
Poziv za dostavu ponuda – Intraaoralni balon kateter s hidrofilnim premazom
Javni poziv za dostavu ponuda: USLUGA ODVOZA PATOLOŠKOG OTPADA za potrebe KBC-a Osijek, JN-19/87
Javni poziv za dostavu ponuda – Reagensi za identifikaciju i određivanje osjetljivosti bakterija na antibiotike
Javni poziv za dostavu ponuda – Usluga organizacije informativnog događanja za predstavnike lokalne zajednice i medija povodom završetka projekta
Javni poziv za dostavu ponuda-Održavanje postrojenja za demineralizaciju vode
Javni poziv za dostavu ponuda – Radovi na ugradnji spremnika za radioaktivnu otpadnu vodu za potrebe KBC-a Osijek
Javni poziv za dostavu ponuda – Transportna traka tračnog stroja za pranje posuđa
Javni poziv za dostavu ponuda-Kutije za odlaganje igala
Javni poziv za dostavu ponuda – Ergometrijska jedinica
Javni poziv za dostavu ponuda – Sezonsko voće za potrebe KBC-a Osijek
Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga sanitarnih pregleda – ISPRAVAK!
Javni poziv za dostavu ponuda-Radna stanica za MFK-2
Poziv za dostavu ponuda – Usluga sanitarnih pregleda – poništeno
Javni poziv za dostavu ponuda: OSOBNA RAČUNALA S MONITORIMA za potrebe KBC-a Osijek, JN-19/34
Javni poziv za dostavu ponuda – Elektrokauter za potrebe Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC-a Osijek
Javni poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave medicinske opreme: PES Pilot HD PRO (JN-19/16)
Javni poziv za dostavu ponuda – FLEKSIBILNI URETERORENO FIBEROSKOP
Javni poziv za dostavu ponuda-Laser za urologiju
Javni poziv za dostavu ponuda-Godišnji servis malih rashladnih uređaja
Javni poziv za dostavu ponuda-Operacijska svjetla
Javni poziv za dostavu ponuda-Laser za urologiju (I)
Javni poziv za dostavu ponuda – Fleksibilni ureteroreno-fiberoskop-(I)
Poziv za dostavu ponuda – Usluga kemijskog čišćenja izmjenjivača topline, hladnjaka u klima komorama, rashl. tornjeva i bojlera
Javni poziv za dostavu ponuda – Najam postrojenja za pripremu demineralizirane vode s uključenim održavanjem
Javni poziv za dostavu ponuda – Godišnji servis rashladnog uređaja YORK YR WC WBT 3550C
Javni poziv za dostavu ponuda – Zatvorena kolica za distribuciju hrane
Javni poziv za dostavu ponuda – Usluga revizije 5 trafostanica
Javni poziv za dostavu ponuda – Ugradnja apsorpcijskog sušača zraka u stanici za komprimirani zrak
Poziv za dostavu ponuda – Sanacija i priprema prostora za privremenu pohranu otpada
Javni poziv za dostavu ponuda – Uređaj za urodinamikuJavni pozivi

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu KBC-a Osijek (u naravi put)
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Kliničkog bolničkog centra Osijek (“Villa Batory”)- objava od 9. travnja 2019.

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu KBC-a Osijek (“Villa Batory”)

Natječaj za prodaju angiografskog uređaja “Shimadzu” u vlasništvu KBC-a Osijek
Natječaj za prodaju angiografskog uređaja “Shimadzu” u vlašnistvu KBC-a-Osijek