Odjel za kliničku kemiju i kontrolu kvalitete

v. d. Voditelj odjela:

Ivana Marković,  mag. med. biochem.