Odjel za kliničku kemiju i kontrolu kvalitete

Voditelj odjela:

prof. dr. sc. Željko Debeljak, spec. medicinske biokemije