Odjel za hitnu laboratorijsku dijagnostiku i analitičku toksikologiju

Voditelj odjela:

doc. dr. sc. Sanja Mandić, spec. medicinske biokemije