Odjel za intenzivno liječenje djece

Voditelj Odjela:

Ines Bartulović, dr. med.

Glavna sestra Odjela:

Dolores Cikoja, univ. bacc. med.  techn.