Odjel za funkcijsku dijagnostiku

Voditelj odjela:

dr. sc. Vlado Wagenhofer, dr. med.

Glavni medicinski tehničar:

Dario Strnad, bacc.med.techn.
Tel: +385 31 511-608

Kontakt:
tel: +385(0)31 511 604
email: nuklearna@kbco.hr