10. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

1699910125523
  1. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara održan je u Makarskoj od 09. do 12.11.2023. godine.

Program 10. kongresa bio je usmjeren na medicinske sestre i tehničare, te srodne profesionalce. Kao i na  našim prethodnim kongresima, stručni sadržaji odvijali su se kroz četiri dana i obuhvatili su sva područja iz kardiologije. Cilj kongresa bio je prikazati postignuća, ali i probleme današnje sestrinske kardiološke prakse.

Fokus desetog kongresa je „Skrb usmjerena na čovjeka: kako do nje doći?“

Program je sadržavao sesije usmenih izlaganja:

Zdravstvena skrb usmjerena na čovjeka
Zatajivanje srca
Invazivna i interventna kardiologija
Invazivna kardiološka i kardiokirurška skrb
Aritmije i elektrostimulacija srca
Prevencija i kardiološka rehabilitacija
Prikazi slučaja i kratka priopćenja iz prakse sudionika

Također, u programu su bile i radionice:

Specijalni monitoring u invazivnoj aritmologiji
Kompleksne procedure u invazivnoj kardiologiji
Pronalaženje odgovora na istraživačka pitanja putem pretraživanja znanstvene literature
EKG u elektrostimulaciji srca – trikovi i savjeti
Pozicioniranje nepokretnih i teško pokretnih bolesnika na ergonomski način
Pisanje i objavljivanje znanstvenog rada: smjernice i savjeti

Iz Kliničkog bolničkog centra Osijek, sa Zavoda za bolesti srca i krvnih žila na 10. kongresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara sudjelovali su Nevenka Vila mag.med.techn, dr.sc. Brankica Juranić mag.med.techn., Lucija Dizdarević mag.med.techn., Miro Vuksanović med.techn. i Franjo Vlajčić med.techn.