13. kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a – Izvještaj

U četvrtak, 07 listopada 2021.g. u Zagrebu je održan 13. kongres Pedijatrijskog društva HUMS-a, a trajao je do 9. listopada 2021.g. Istovremeno je održan i Europaediatrics, 10. kongres Europskog pedijatrijskog društva (European Paediatric Association, EPA) u sklopu kojeg je organizirana Sekcija o Europskom sestrinstvu. Uz hrvatski kongres, europski kongres je bio  prigoda da s kolegama iz Europe razmijenimo znanja i iskustva u sestrinstvu, vodeći se  zdravstvenim problemima skrbi djece i adolescenata  u Hrvatskoj i Europi. U isto vrijeme je održan i 14. kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a, čime se potvrdila kvalitetna suradnju pedijatara i medicinskih sestara u Hrvatskoj.

Medicinske sestre Klinike za pedijatriju KBC Osijek sudjelovale su u organizaciji kongresa. Kao aktivni sudionici Europediatrics 2021 sudjelovale su Đurđica Lendić, bacc.med.techn., doc.dr.sc.Karolina Kramarić,mag.med.techn. s prezentacijom postera „Nurse-physician rounding“ i doc.dr.sc.Karolina Kramarić,mag.med.techn., Suzana Luketić,mag.med.techn. s oralnom prezentacijom rada na temu „Communication challanges during COVID 19 pandemics“.

Na 13. kongresu Pedijatrijskog društva HUMS-a kao prezentaciju rada s temom „Zbrinjavanje bolesnika s multisistemskim sindromom uzrokovanim virusom SARS – COV – 2 na Klinici za pedijatriju KBC Osijek – prikaz bolesnika“, Dolores Cikoja, bacc.med.techn., Marija Glavašić, bacc.med.techn., doc.dr.sc.Karolina Kramarić,mag.med.techn.   te s temom „Zabrinutost rodilja za sebe i novorođenče uslijed bolesti COVID 19“, Antonija Matković, mag.med.techn., doc.dr.sc.Ivana Barać s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.