14. kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju „Razvoj strategija za zdravlje mozga“

1

Kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem održan je i ove godine u Šibeniku u periodu od 27. do 30. 09. 2023. godine pod radnim naslovom „Razvoj strategija za zdravlje mozga“. Na kongresu su sudjelovale i kolegice i kolege iz Slovenije, Sjeverne Makedonije i Srbije. Veliki broj pristiglih radova zahtijevao je rad u dvije dvorane. Ove godine kongres je koncipiran malo drugačije te se kroz radionice uz vodstvo moderatora žustro i konstruktivno raspravljalo, izmjenjivalo iskustvo i dolazilo do novih spoznaja i zaključaka iz problematike kao što su: organizacijske zamke, da li smo skloni stigmi?, medicinska sestra kao moderator, utjecaj moderne tehnologije i inovativni pristup na zdravlje mozga te na koji način se odnositi prema Z generaciji da bi postigli dobri međuljudski odnosi u timu. Na kongresu su demonstrirani tehnološki napreci iz robotike koji nam mogu uvelike pomoći ne samo u rehabilitaciji neurološkog bolesnika već i olakšati svakodnevnu skrb bolesnika. Tijekom kongresa, istaknuta su najnovija istraživanja iz područja neurološke skrbi  a spoznaje do kojih su došli istraživači pomoći će unaprijeđenu procesa rada kao i produbljivanju međuljudskih odnosa. Na kongresu se raspravljalo i o povećanoj odgovornosti medicinske sestre te pravnoj zaštiti zbog sve češćih sudskih postupaka protiv medicinskih sestara ali i psihološke pomoći.

Neki od zaključaka kongresa usmjereni su na važnost vođenja sestrinske dokumentacije, postupanja prema protokolima, timskom radu, prihvaćanju novih tehnologija bez predrasuda i straha, podrške pacijentu i obitelji davanjem jasnih uputa uz izdvajanje dovoljno vremena za razgovor i edukaciju s pacijentom ali i s obitelji.

Sa Klinike za neurologiju KBC Osijek kongresu se prisustvovalo aktivno sa tri rada:

1.„Kasna trudnoća i njezin utjecaj na razvoj Multiple skleroze“

2.„Procjena samostalnosti neuroloških bolesnika u samozbrinjavanju po prijemu i otpustu iz bolnice“

3.„Intenzivna zdravstvena skrb bolesnika nakon učinjene mehaničke trombektomije“.

Na svečanom djelu kongresa kolegici Ružici Grgić, glavnoj medicinskoj sestri Odjela za intenzivno neurološko liječenje s jedinicom za liječenje moždanog udara Klinike za neurologiju KBC Osijek, uručen je ručni sat za predani rad u Udruzi a koja s Novom 2024. godinom odlazi u mirovinu sa punih 45 godina radnoga staža na istom odjelu.