14. Svjetski kongres medicinskih sestara na anesteziji i 15. Međunarodni kongres HDMSARIST- a

Slika1

U Šibeniku je od drugog do petog svibnja održan 14. Svjetski kongres medicinskih sestara anestezije u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) u suradnji s Međunarodnom federacijom medicinskih sestara na anesteziji (IFNA). Kongres je okupio preko 500 sudionika iz 28 država svijeta, te je predstavljeno više od 130 znanstvenih i stručnih radova, radionica i postera.

Na kongresu su aktivno sudjelovali Silvija Piškorjanac, mag.med.techn. i Dalibor Ratić, mag.med. techn. s Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Osijek.

Tijekom kongresa promoviran je publicirani Priručnik za medicinske sestre i tehničare iz područja transfuzijske medicine, koji je nastao temeljem provedenog istraživačkog rada o znanju medicinskih sestara i tehničara o primjeni transfuzije, kojeg smo i autori.