17. rujna – Svjetski dan sigurnosti pacijenta

1694777963672

Dan kada se posebno iskazuje važnost sigurnosti pacijenta u cijelom svijetu i simbolizira jačanje svijesti o sigurnosti pacijenta na svim razinama.

U KBC Osijek ususret Svjetskom danu sigurnosti pacijenata održana su predavanja.

˝Zajedno do sigurnosti˝; predavač: Tanja Mikulandra, mag.med.techn

˝Uloga fizioterapeuta u sigurnosti pacijenata˝; predavač: Matej Marinović, bacc.physioth

Cilj ovogodišnjeg dana sigurnosti pacijenata podići svijest o potrebi aktivnog angažmana pacijenata, njihovih obitelji i njegovatelja u svim okruženjima i na svim razinama zdravstvene skrbi kako bi se poboljšala sigurnost pacijenata.

Na današnjim predavanjima željeli smo naglasiti važnost timskog rada medicinskih sestara/tehničara i fizioterapeuta u aktivnom uključivanju pacijenata i obitelji u prevenciju pada kod hospitaliziranih pacijenata.