2. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

SLIKA 5

Opatija, Centar Gervais, 22. – 25.09.2022.

 

Na početku 2. Kongresa HDOMST predsjednica Društva, Jasminka Miličević, dipl.med.tehn. zaželjela je toplu dobrodošlicu svima, zahvalila se na prisustvu te poželjela svima ugodan, produktivan ostatak Kongresa sa širokim izborom i brojem predavanja, otvorivši prvu seriju predavanja radionicom psihologinje Poljak I. o tome kako se osnažiti na radnom mjestu. Nakon toga uslijedilo je predstavljanje platforme:”Govorimo o raku pluća” www.govorimoorakupluća.com Karabatić Sandre i suradnika u svrhu edukacije oboljelih i njihovih obitelji. Potom je uslijedilo predavanje O nadolazećim edukacijama Target materijala EONS-a koji su prevedeni na hrvatski jezik (Jurić A.) i predstavljanje rada Društva HDOMST u svim aktivnostima od osnutka nadalje (Dodlek N., Miličević J.). Dobrodošlicu su toplo poželjeli svim sudionicima i predsjednik HKMS Mario Gazić, mag.med.techn., pozdravljajući svaki oblik edukacije i stručnog usavršavanja te je nakon njega podršku pružila i posebna savjetnica Ministra pri Ministartsvu zdravstva, Snježana Krpeta, mag. med. techn., potičući rad i aktivnost HDOMST i njegovih članova.

 

Dan 2, Kongresa HDOMST započeo je jutarnjim dijelom predavanja satelitskim simpozijem Molnlycke koji je otvorila Jurišić Danijela prikazujući ulogu obloga u prevenciji dekubitusa,. a potom je uslijedila sesija mladih onkoloških medicinskih sestara i tehničara koju su vodile panelistice Islamčević Selma, Perković Anamaria, Dodlek Nikolina i Gašpert Tihana, koje su ujedno predstavnice mladih onkoloških medicinskih sestara i EONS-u, raspravljajući sa prisutnima o izazovima u onkološkom sestrinstvu te planovima, mogućnostima koje postoje u HDOMST i EONS-u. Satelitski simpozij Pfizer predstavila je Jurić Andreja, dopredsjednica HDOMST, govoreći o ulozi medicinskih sestara u zbrinjavanju nuspojava pri onkološkom liječenju. Predavanja je nastavila Romić Ksenija iz KBC Split govoreći o hematološkim toksičnostima, te Jurišić Danijele iz KBC Zagreb o NE hematološkim toksičnostima i ulozi medicinske sestre pri zbrinjavanju istih. Tijekom satelitkosg simpozija Novartis Jurišić Danijela predstavila je Tafinlar i Mekinist kao ciljanu terapiju u melanoma, a Romić Ksenija predstavila je izazove i ulogu medicinskih sestara pri primjeni istih. Potom je kolegica Gašpert Tihana predstavila rad o depresiji bolesnika koji boluju od karcinoma glave i vrata, nakon čega je uslijedila Soldo Andreja sa predavanjem o psihičkim promjenama kod onkoloških bolesnika. Vukota Ljiljana predstavila je psihosocijalnu podršku onkološkim bolesnicima kroz rad Udruge “Sve za nju” kao glavna tajnica Udruge te prikazala rad Udruge i mogućnosti podrške te njenu važnost za onkološke bolesnike. Nakon satelitskog simpozija Fresenius i predavanja Jurić Andreje o praćenju nutritivnog statusa onkoloških bolesnika uslijedila je zanimljiva, produktivna radionica BBraun  o potkožnim kateterima i elastomerskoj pumpi.

Nakon ručka poslijepodnevna predavanja i simpozij PharmaS otvorila je Karabatić Sandra, predsjednica Udruge “Jedra”,  govoreći o febrilnoj neutropeniji i primjeni Pelgraza u pacijenta koji je uvijek u središti skrbi. Bilanović Željka sa KBC Zagreb predstavila je rad onkološke poliklinike KBC Zagreb za vrijeme pandemije COVIDOM 19, dok je Kopić Boris predstavio suradnju OB Pula sa Istarskim Domovima zdravlja prilikom zbrinjavanja onkoloških bolesnika. Karabatić Sandra predstavila je reakcije preosjetljivosti kod primjene kemo i imunoterapije, a Brozović Branka predstavila je predavanje o postupcima medicinske sestre u zbrinjavanju ekstravazacija prilikom primjene citostatika.

U poslijepodnevnim satima satelitski simpozij Astrazenece govoreći o medicinskoj sestri u eri  precizne medicine govorile su predsjednica Društva HDOMST, Jasminka Miličević, te Romić Ksenija i Karabatić Sandra, ističući važnost prilikom koordinacije puta bolesnika te prilagodbe i odgovornosti medicinske sestre važne za što bolje ishode onkoloških bolesnika. O dijagnostičkoj histeroskopiji prezentirala je rad klolegica Sabljarić, a o kemoterapiji u trudnoći prezentirala je kolegica Mesić.

Jutanja predavanja dana 3. otvoren su saltelitskim Simpozijem 3M o njezi centralnih venskih puteva u onkologiji (Kosi M.), palijativnoj skrbi (Čop I.), Implementaciji onkološkog mulitdisciplinarnog tima  za suportivno i palijativno liječenje  (Marinić A.). Nakon predavanja o fizioterapiji palijativnih onkoloških bolesnika te malignoj boli uslijedilo je predavanje o imunoteraoiji Vidović Maje, a o iskustvima sa Ipilimumambom predavanje je održala Zubatović Đunđevac Iva sa KBC Zagreb. Potom je uslijedio još jedan satelitski Simpozij Swixx BMS sa prikazom slučaja ( Zubatović Đunđevac I., Rimac N ). Potom su uslijedila predavanja o sveobuhvatnom genskom profiliranju, skrbi za kroničnu ranu, te se nastavila nakon ručka izvrsna panel diskusija o zajedničkom mijenjanju ishoda liječenja predsjednice HDOMST i liječnika onkologa iz KBC Zagreb, Prejac Juraja i Simetić Luke. Nakon odlične panel rasprave uslijedio je predavanje o strategijama unapređenja higijene ruku, satelitski Simpozij Merck&Pfizer (Blažićević Krešo, md). Bevancii, Erbituxu, dok su poslijepodnevna predavanja ( Novak D., Bart D.) obuhvatila zbrinjavanje i psohološku potporu oboljelima od raka dojke. Satelitski Simpozij Novartisa  o Kisqaliju predstavile su Kukec I. i Miličević J.

Posljednji dan kongresa otvorila je Dembić M. s temom „Primjena parenteralne kemoterapije u kućnim uvjetima. Nakon nje Ulemek M. govorila je o „Cistostaticima uzrokovanoj neuropatiji“. Zatim je na redu bila tema „Hitna stanja u onkologiji: Febrilna neutropenija i sindrom gornje šuplje vene“ skupine autora Popović M., Bilić B., Dokšta A., Purgar L., te Uroić M.

Kongres je nastavljen drugim ciklusom predavanja s temom „Uloga farmaceuta u procesu kontrole i izrade citostatske i biološke terapije u KBC-u Zagreb autorica Gobov Prstačić K. i Gajski L. zadnje je predavanje bilo „Kvaliteta života bolesnika s karcinomom prostate liječenih hormonskom terapijom autorice Al Khazae F.

Kongres su upotpunila i dva postera o stavovima mladih o prevenciji karcioma u RH, te prikaz slučaja metastatskog karcinoma rektuma u mladog bolesnika s kompletnim odgovorom na liječenje.