2. KONGRES KROMREŽE HEMATOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

5

Dana 21.-23. listopada 2022. godine održao se 2. KONGRES KROMREŽE HEMATOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA  sa međunarodnim sudjelovanjem u Puli.

Tema Kongresa CJELOVITA SKRB O MALIGNOM LIMFOMU

( bol, umor, prehrana, psihološka potpora, zaštita od infekcija, fizička

aktivnost…. )

POTPORNA SKRB HEMATOLOŠKOG BOLESNIKA

( dijagnostika, liječenje, zdravstvena njega, potpora )

NOVITETI U LIJEČENJU, SESTRINSKOJ SKRBI I POSTUPCIMA

( razno )

Podršku skupu dao je i osobno predsjednik HKMS Mario Gazić, mag.med.tech.

Na stručnom skupu razmijenjen je niz zanimljivih i stručnih usmenih izlaganja te poster prezentacija.

U sklopu radnih skupina obradile su se i teme tromboze i hemostaze, te venski pristupi.

Iznimna mi je bila čast i zadovoljstvo sudjelovati na Kongresu, gdje sam usvojila mnoga znanja , stekla nova prijateljstva, a posebno me oduševio posjet Novoj Općoj bolnici Pula.

Marija Glavašić, bacc. med.tech