20. STRUČNI SKUP OPERACIJSKIH SESTARA HRVATSKE

1667909886871

„OPERACIJSKA SESTRA INSTRUMENTARKA -U OČIMA BOLESNIKA”

Dubrovnik, 26.-29. listopad 2022.g

U periodu od 26. listopada do 29. listopada u Dubrovniku je održan kongres čiji je organizator hrvatsko društvo operacijskih sestara s temom „Operacijska sestra instrumentarka u očima bolesnika”

Na kongresu su sudjelovale tri instrumentarke iz kardiokirurške operacijske  sale koje su predstavile svoj rad pod temom „Mišljenje operacijskih medicinskih sestara/tehničara o prevenciji neočekivanih neželjenih događaja u operacijskoj sali” (Ana Lončar, Suzana Stojković i Anita Ivančić) te dvije instrumentarke i dva medicinska tehničara sa opće kirurgije koji predstavili poster pod nazivom „Važnost položaja i prevencija komplikacija kod barijatrijske operacije” (Ivana Brkić, Danijela Bocka, Boris Šojat, Matija Kuleš)

Na stručnom skupu sudjelovali su i kolege i kolegice iz Turske i Izraela gdje su imali izvrsne radove iz kojih smo uvidjeli na koji se način oni nose sa izazovima u perioperacijskoj skrbi za pacijenta.

Cilj samog skupa je prezentacija postojećih saznanja i usvajanja novosti u struci te sama promocija struke i okupljanje operacijskih sestara.