29. simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, 8.Kongres Hrvatskog društva za debljinu

U sklopu 8.Kongresa Hrvatskog Društva za debljinu, organiziran je i 29.Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, na kojem su sudjelovale medicinske sestre iz KBC rijeka, KBC Zagreb, KB Dubrava, KBC Sestre Milosrdnice, KBC Split, KBC Osijek i Opća bolnica Pula.

Na simpoziju je prezentiran problem debljine o kojem su uz medicinske sestre prezentirali i psiholozi, fizioterapeuti i nutricionisti.

Problem „ da smo kao nacija uz Maltu najdeblji u Europi“, je potakao multidisciplinirni tim u pokušaju prevencije ove ozbiljne bolesti, koja se pokazala posebno opasna u vrijeme Covid-19 pandemije.

Prezentirani su radovi i iskustva iz svih navedenih centara koji se bave liječenje debljinom.

KBC Osijek su predstavile: Darija Sladić Rimac, mag.med.techn, Biljana Lošić Kolobarić, bacc.med.tech i Nevenka Kovačić, bacc.med.tech.

U svom radu smo prikazale sve  dostupne opcije zdravstvene njege i postupaka liječenja naših bolesnika: edukacija o promjeni životnog stila, psihološka potpora, farmakoterapija, kao i barijatrijsko liječenje bolesnika je kompletan i kompleksan postupak.

KBC Osijek je ustanova u kojoj se vrši liječenje debljine svim dostupnim postupcima u Republici Hrvatskoj.

U zaključku su definirane smjernice našeg društva koje ukazuju na hitnu edukaciju stanovništva o debljini, kao teškoj bolesti, a ne estetskom izgledu, koje se treba provoditi u svim segmentima: prenatalnim djelatnostima, dojenačka dob, vrtići, škola i odrasle osobe zbog loših životnih navika.

Nevenka Kovačić, bacc.med.techn