3. Kongres Udruge dermatoloških medicinskih sestara i tehničara Hrvatske “Novi izazovi u zdravstvenoj njezi dermatološkog bolesnika“

Bozica Kurtovic

Kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju održan je  ove godine u Zadru u periodu od 26. do 29. 09. 2023. godine pod radnim naslovom „Novi izazovi u zdravstvenoj njezi dermatološkog bolesnika“.

Cilj kongresa je bio međusobno povezivanje svih dermatoveneroloških sestara i tehničara u RH i EU te objedinjavanje standarda rada u struci.

Na kongresu su predstavljena najnovija dostignuća u zdravstvenoj njezi dermatoveneroloških bolesnika, sestrinstvo dermatovenerologije danas, te su predstavljene smjernice za budućnost zdravstvene njege u dermatovenerologiji. Uz brojna predavanja održane su  i radionice „Kompresivna terapija“ i „Škola atopije“ te prikazani posteri.

Koliko je dermatologija široka i kompleksna grana medicine govori činjenica prisustvo onkoloških i kirurških medicinskih sestara s  ciljem edukacije,  poboljšanja njege na matičnim odjelima te uspješnijeg multidisciplinarnog pristupa pacijentima.

Iz  Zavoda za dermatologiju i venerologiju KBC Osijek  medicinske sestre su aktivno sudjelovale sa slijedeće 3 oralne prezentacije:

  1. „Toaleta rane“ Evica Radoš, bacc.med.techn.

2. „Desetogodišnje iskustvo deratoloških medicinskih sestara u procesu primjene biološke terapije u KBC Osijek“ Božica Kurtović, mag.med.techn

3. „Djelokrug rada dermatoloških medicinskih sestara“ Marina Lučić, bacc.med.techn.