3. Simpozij Društva za kvalitetu „Kultura kvalitete sigurnosti pacijenata – sinergija“

Slika3simp1

Povodom obilježavanja Svjetskog dana prevencije dekubitusa Društvo za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara u suorganizaciji sa KBC Osijek, OB Vukovar, OB Našice, OB Virovitica, OB Slavonski Brod, OB Požega, OB Vinkovci,DZ Osijek održali su 11. studenog 2016. u Vikarijatu Osijek 3. Simpozij Društva za kvalitetu pod nazivom  „Kultura kvalitete sigurnosti pacijenata – sinergija“. Dekubitalni ulkus jedan je od pokazatelja sigurnosti pacijenata i indikator kvalitete zdravstvene njege.

Određivanje stupnja rizika za nastanak dekubitusa dio je holističkog pristupa svakom pacijentu. U pristupu pacijentu koji ima predisponirajuće čimbenike rizika za nastanak dekubitusa medicinska sestra i osoba koja pacijenta njeguje prije svega trebaju poduzeti sve preventivne mjere. Holistički pristup pacijentu uključuje edukaciju pacijenata i njihovih obitelji kao aktivnih sudionika u samom procesu liječenja. Medicinske sestre prezentirale su primjere prevencije i zbrinjavanja pacijenata s dekubitalnim ulkusima  u  svojim zdravstvenim ustanovama.

Kroz brojna izlaganja istaknuta je važnost sinergije svih sudionika u procesu zdravstvene skrbi pacijenata kroz trajno praćenje i pisanje sestrinskih otpusnih pisama kao kontinuiteta sigurnosti zdravstvene njege. Tijekom simpozija ukazano  je na važnost prevencije nastanka dekubitalnog ulkusa te je iskazana potreba za izradom nacionalnih smjernica za prevenciju i liječenje dekubitalnog ulkusa s naglaskom na cjeloviti pristup pacijentu.
Zaključno možemo reći da je dekubitalni ulkus neželjeni događaj koji se mjerama prevencije, planiranom i kontinuiranom zdravstvenom njegom može i treba smanjiti na najmanju moguću mjeru.