3. Simpozij Društva za kvalitetu – Kultura kvalitete sigurnosti pacijenata – sinergija

Dekubitus2

3. Simpozij Društva za kvalitetu – “Kultura kvalitete sigurnosti pacijenata – sinergija” – Obilježavanje Svjetskog Dana prevencije dekubitusa

Pozivamo Vas dana 11. studenoga 2016. godine Vikarijat Osijek, Područni ured Nadbiskupskog ordinarijata,
J.J. Strossmayera 58, Osijek

 

Simpozij