33. simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, 91. Dani dijabetologa

IMG 1b35ab15bfe6df559496cb0888a12260 V

U sklopu Simpozija,  na Plitvičkim jezerima od 25 do 27. studenog održani su 91. Dani dijabetologa, (društvo koje se sastaje 2x godišnje i aktivno je već 45 godina), organiziran je i 33. Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a, na kojem su sudjelovale medicinske sestre iz KB Merkur,  KB Dubrava, KBC Sestre Milosrdnice, KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, OB Pula,  OB Čakovec, OB Pakrac, OB Zadar.

Na simpoziju su prezentirani radovi iz područja zdravstvene skrbi osoba oboljelih od šećerne bolesti.

Klinički bolnički centar Osijek su aktivno  predstavile:

Daria Sladić Rimac, med.mag.techn s temom: „Utjecaj dimenzija ličnosti na samokontrolu glikemije” – istraživački rad. Rad je pohvaljen od psihologa koji je isto tako sudjelovao na skupu.  Rezultati rada su  vodič za planiranje edukacije, kao i sam pristup bolesniku.

Biljana Lošić  Kolobarić, bacc.med.techn. je sudjelovala na sestrinskoj Panel diskusiji o priznavanju specijalizacija za dijabetes edukatore, gdje je u budućnosti planirano i mentorstvo u centrima izvrsnosti, za koje naš centar ima uvjete.

Nevenka Kovačić, bacc.med.techn.  sudjelovala je na liječničkoj Panel diskusiji na temu : „Dijabetičko stopalo“, u sklopu Nacionalnog programa i plana liječenja osoba oboljelih od šećerne bolesti.

Na simpoziju je sudjelovala i Mirjana Horvat medicinska sestra.