36. edukacijski tečaj društva medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiju i imunologiji

IMG F4bb2329850aac9e8fe608a9bae11b69 V

Medicinske sestre Odjela za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju prisustvovale su 36. Edukcijskom tečaju Društva medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiju i imunologiji, u sklopu 24. godišnjeg kongresa Hrvatskog reumatološkog društva aktivno uz kolegice iz cijele Hrvatske.

Edukacijki tečaj održao se u Rovinju od 27. listopada do 30. listopada 2022. godine, a tema tečaja bila je: Zbrinjavanje bolesnika s autoinflamatornim sindromom.

Održana su predavanja i sekcije „uživo“ u izravnom kontaktu na mjestu događaja, a istodobno je omogućeno i virtualno sudjelovanje svih zainteresiranih kolega – predavača i slušača. Kroz zanimljiva predavanja prikazano je mnoštvo zanimljivih prikaza slučaja, istraživačkih i preglednih radova tema vezanih za reumatologiju i imunologiju, a sve u svrhu dodatnog usavršavanja znanja medicinskih sestara kroz specifične teme.

Također kao jedini takav odjel za reumatologiju, kliničku imunologiju u istočnom dijelu Hrvatske, mogli smo utvrditi da kvaliteta rada medicinskih sestara nije opala unatoč konstantnoj borbi s pandemijom koronavirusa u poslijednje dvije godine.

Prihvaćeni sažetci prezentiranih radova tiskani su u suplementu časopisa Reumatizam.

Na edukacijskom tečaju kao aktivni izlagač je sudjelovala:

Marija Rajkovača, mag.med.techn. s temom istraživačkog rada: “Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom liječenih biološkom terapijom”

Kao pasivni sudionici sudjelovale su medicinske sestre:

Ivka Blažević, mag.med.techn.

Eva Matijević, bacc.med.techn.

Kristina Boban, bacc.med.techn.

Marta Soldo, bacc.med.techn.

Edita Kneif, medicinska sestra