37. Edukacijski tečaj društva medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji i imunologiji

IMG F9f9f40be7340a280b643b018e5d074e V 01

U Opatiji u vremenu od 18. do 21 listopada 2023. godine održan je 25. godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkoga društva, u sklopu kojega su medicinske sestre imale 37. Edukacijski tečaj društva medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji i imunologiji.

Glavna tema ovogodišnjeg kongresa, pa tako i tečaja bila je: Trudnoća i reproduktivni problemi povezani s reumatskim bolestima. Kao sudionici na kongresu i edukacijskom tečaju sudjelovale su medicinske sestre Odjela za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, a kao aktivni sudionik sudjelovala je Marija Rajkovača, mag.med.techn. predstavljajući rad pod naslovom: „Reumatoidni artritis i trudnoća: Prikaz bolesnika“.

Uz mnoštvo radionica i predavanja uz kolegice iz drugih centara iz Hrvatske pa tako i susjednih zemalja razmijenjena su iskustva i stečena nova znanja koja će svakako koristiti u poboljšanju zdravstvene skrbi. Edukacijski tečaj je bio organiziran od strane Hrvatske udruge medicinskih sestara, a prihvaćeni sažetci prezentiranih radova tiskani su u suplementu časopisa Reumatizam.