4. HRVATSKI KONGRES O ZBRINJAVANJU DIŠNOG PUTA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

33

U periodu od 16-18.09.2022. u Zagrebu je održan 4. hrvatski kongres o zbrinjavanju dišnog puta s međunarodnim sudjelovanjem čiji je organizator bio HLZ-HDZODP. Na kongresu su sudjelovale tri medicinske sestre Odjela za intenzivno neurološko liječenje s jedinicom za liječenje moždanog udara Klinike za neurologiju KBC Osijek.

Mnogi od nas su se, i bez prethodnog iskustva, našli u iznenadnim situacijama asistiranja u donošenju i provođenju odluka o zbrinjavanju dišnog puta u hipoksičnih bolesnika na invazivan i neinvazivan način. Problem zbrinjavanja dišnog puta problem je sigurnosti bolesnika. Od svih koji se nađu u situaciji zbrinjavanja dišnog puta zahtijeva se isključivo visokokvalitetan pristup.

Ovaj kongres bio je idealna prilika za razmjenu do sada stečenih iskustva i učenje novih vještina o zbrinjavanju dišnog puta, sa dodatnim naglaskom i na Covid pandemiju.

Tema ovogodišnjeg kongresa je „Dišni put iz perspektiva raznih medicinskih struka“, a okupio je zdravstvene djelatnike raznih medicinskih struka koji se u svakodnevnom radu redovito ili povremeno susreću sa zbrinjavanjem dišnog i mogućega otežanog dišnog puta. Aktivnom interakcijom između predavača i sudionika na predavanjima, oralnim prezentacijama i radionicama stekli smo bolji uvid u složenost zadataka. Također, dio vremena bili smo u prilici upoznati i najnovija tehnološka i farmakološka dostignuća proizvoda u području promatranja i zbrinjavanja dišnog puta.

Vjerujemo da ćemo nova saznanja uspješno prenijeti u svoju radnu okolinu i implementirati ih u svakodnevnom radu. Osim toga, kao medicinske sestre, imamo puno novih ideja što i kako istražiti, te prezentirati svoje rezultate na nekom novom susretu.