7. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem i 7. Simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije „neurorehabilitacija od umjetnosti do tehnologije“

7 Kongres Neurorehab

7. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijeske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem održan je 14-17. svibnja 2023. godine u Osijeku u organizaciji Hrvatske udruge za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju Klinike za neurologiju KBC Osijek, Referenrnog centra za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske te Katedre za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Kongres je održan pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića, Osječko baranjske županije te sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. U sklopu kongresa održan je 7. Simpozij medicinskih sestrara/tehničara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem.

Kongres je održan u obliku pozvanih predavanja, radionica, usmenih izlaganja videoprezentacija, simpozija, poster-prezentacija te uključenog poslijediplomskog tečaja „Kako uspješno liječiti glavobolje“. Održana predavanja obuhvatila su područja iz svih segmenata neurorehabilitacije i skrbi za neurološkog bolesnika; nutricija, disfagije, poremećaji govora, neurorehabilitacija u cerebrovaskularnim bolestima, bolestima pokreta, kognitivna neurorehabilitacija, neurotraume, poremećaji sfinktera i seksualnosti, neuroinfekcije i post – Covid sindromi, bol, neurorehabilitacija u zajednici te tranzicija iz neurorehabilitacije u palijativnu skrb. Predavanja su održana kao zasebne sekcije pri čemu je svaki član multidisciplinarnog tima (liječnik, medicinska sestra, fizioterapeut, logoped, psiholog…) iznio svoja saznanja, problematiku te moguća rješenja pri zbrinjavanju neurološkog bolesnika.

Znanstveni program Kongresa upotpunjen je i brojnim radionicama u kojima je interaktivno prikazan pristup neurorehabilitacije neurološkog bolesnika iz aspekta različitih disciplina; umjetnosti, komunikacije, zdravstvene njege, fizioterapije i dostupnih tehnoloških rješenja pri neurorehabilitaciji.