7. konferencija Društva za kvalitetu – Zadar, 24.-25.03.2017.

07

Hrvatska udruga medicinskih sestara, Društvo za kvalitetu u suradnji s OB Zadar održalo je u Zadru 24.-25.ožujka 2017. godine 7. konferenciju Društva za kvalitetu pod nazivom „Kontrola kvalitete zdravstvene njege“. Prezentirani su brojni radovi medicinskih sestara iz područja kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnosti pacijenata i osoblja, položaju i ulozi medicinskih sestara u Jedinicama za kvalitetu, pritužbama te informiranosti pacijenata. Tijekom konferencije bilo je govora o izazovima i poteškoćama koje svakodnevno prolaze visokoobrazovane medicinske sestre u Jedinicama za kvalitetu te o učestalim pritužbama pacijenata na rad medicinskih sestara.
Predsjednica Društva za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara Josipa Bišćan, mag.med.techn. istaknula je važnost i ulogu medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama kroz prizmu visoke razine psihosocijalnih rizika i poteškoća koji mogu uzrokovati oštećenje duševnog i tjelesnog zdravlja medicinskih sestara.
Na 7. Konferenciji bilo je riječi o  Zakonu o pravima pacijenata, ostvarivanju istih prava, kroz kvalitetu pružene zdravstvene usluge te o problematici u Republici Hrvatskoj vezanoj uz povećan odlazak liječnika i medicinskih sestara što se dakako odražava na kvalitetu zdravstvene usluge.

Medicinske sestre KBC Osijek predstavile su i izmijenile iskustva s drugim medicinskim sestrama kroz prezentaciju tri stručna rada na temu:

  1. Zdravstvena informiranost bolesnika, Ljubica Tolj, bacc.med.techn., Nevenka Begić, mag.med.techn., Kata Lovas, bacc.med.techn.
  2. Procjena učestalosti ozljeda oštrim predmetima među zdravstvenim osobljem KBC Osijek, Josipa Dokozić, mag.med.techn., Stana Pačarić, mag.med.techn., Vanja Trazer, dipl.med.techn.
  3. Zbrinjavanje bolničkih infekcija uzrokovanih višestruko otpornim Methycillin resistant Staphylococcus aureus u KBC Osijek, Marijana Kovaček, dipl.med.techn., Suzana Luketić, mag.med.techn., Mara Lopar, mag.med.techn.

Zaključno se može reći da je uspostava sustava unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite u svim zdravstvenim ustanovama krucijalan čimbenik koji doprinosi zadovoljstvu pacijenata i osoblja.