8. Hrvatski transfuziološki kongres i 7. Stručni sastanak medicinskih sestara u transfuzijskoj službi.

U Zagrebu je od 4. do 7. studenog 2021. održan 8. Hrvatski transfuziološki kongres i 7. Stručni sastanak medicinskih sestara u transfuzijskoj službi na kojem smo sudjelovali s dva rada:

Silvija Piškorjanac, mag.med.techn. s radom „Prikupljanje plazme pomoću Aurora separatora u KZTM – KBC Osijek. U radu je opisana procedura rada, svi benefiti takvog postupka (od zadovoljstva davatelja, zadovoljstva operatera do financijskog opravdanja), te je istaknuto kako je naš centar trenutno jedina ustanova u RH koji koristi takav uređaj.

Dalibor Ratić, mag.med.techn. s radom „Dobrovoljni davatelji – ljudi velikog srca“. U radu je opisana Teorija samoodređenja ( Self determination theory – Deci, Ryan 2000.) pomoću koje su ispitani motivi davatelja za darivanjem krvi. Davanje krvi, s praktičnog stajališta, zanimljivo je ponašanje jer je neupitno korisno, a rezultati istraživanja nam mogu poslužiti za regrutaciju novih davatelja i zadržavanju postojećih.