83. Dani dijabetologa – „Liječenje osoba oboljelih od šećerne bolesti Tip 1“

Slika1

Društvo za dijabetes i bolesti metabolizma kako sestrinsko tako i liječničko postoji dugi niz godina i tradicionalno zajednički sudjeluju na stručnim skupovima i kongresima .

Od 23. do 25. studenog 2018. godine održan je stručni skup : 83 dani dijabetologa Republike Hrvatske čija je glavna tema bila: „ Liječenje osoba oboljelih od šećerne bolesti Tip 1“.

Na skupu su sudjelovale i medicinske sestre, koje su prezentirale edukacijsku radionicu, a koja je bila dobro posjećena i korisna za sestre koje se educiraju za edukatore iz drugih centara, osobito slavonskih.

Kako je edukacija najvažniji princip u liječenju šećerne bolesti, a  nije ju lako provoditi i edukator mora imati posebno istrenirane komunikacijske vještine, igranjem uloga pacijent-edukator, verbalno i slikovito su prikazani problemi u edukaciji na koje nailaze medicinske sestre.

Na skupu je aktivno sudjelovala  i nutricionistica Maja Gradinjar Centner, koja je održala predavanje o nutritivnom sastavu namirnica, a ostatak edukacije kompletno su odradile timovi medicinskih sestrara: A. Karanfilovska – L. Marić ( pacijent-edukator), KBC Rijeka, N.Kovačić – J.Rupčić ( pacijent-edukator), KBC Osijek, M.Studen-D.Keleković ( pacijent-edukator). KB Dubrava-KBC Osijek.

Ovakav način edukacije je daleko učinkovitiji jer iskustvo i empatija medicinskih sestara prikazuje sve poteškoće na koje sestre nailaze tijekom svakodnevne edukacije bolesnika , te pomoć u rješavanju poteškoća, a ujedno i holistički pristup pacijentu.

Ono što je isto važno, bilo je iznenađenje na svečanoj večeri u Hotelu Osijek, u pozdravnom govoru : Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.  se zahvalio Regionalnom centru za dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti KBC Osijek, na gotovo 50 godina prepoznatljivog stručnog rada u Republici Hrvatskoj. Posebnu nagradu je uručio medicinskoj sestri Nevenki Kovačić za doprinos u liječenju osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj, na čemu se sestra Nevenka  zahvalila porukom da je priznanje koje je dobila ujedno priznanje za sve sestre koje svoj trud ulažu u edukaciju osoba oboljelih od šećerne bolesti.