9. KONGRES HRVATSKE UDRUGE KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA

Kongres2

Od 24. do 27. studenog 2022. u Zagrebu je održan  9. KONGRES HRVATSKE UDRUGE KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA pod temom kongresa: Promjene i izazovi u sestrinskoj kardiološkoj praksi.

Kroz četiri dana u kojima se odvijao kongresni sadržaj obuhvaćene su sve teme i izazovi u današnjoj kardiološkoj praksi. Program 9. kongresa HUKMS činili su simpoziji radnih skupina HUKMS i tematske sesije sačinjene od odabranih tema koje su prijavili sudionici. Stručni sadržaj je uključivao i tematske radionice koje su vodili potvrđeni stručnjaci.

Pozdravnu riječ i počasno predavanje održala je predsjednica ACNAP-a prof. dr. sc. Izabella Uchmanowicz.

Klinički bolnički centar Osijek odnosno Zavod za bolesti srca i krvnih žila predstavljali su medicinske sestre i tehničari: Babić Sandra, Bilen Marina, Dizdarević Lucija, Dizdarević Saša, Jažić Renata, Mikulandra Tanja, Roguljić Mihaela i Vila Nevenka.

Aktivno smo se predstavili i sa usmenim predavanjima:

Sandra Babić, Renata Jažić s temom: „Koronarografija u dnevnoj bolnici – prednosti za bolesnika i ustanovu“

Tanja Mikulandra, Nevenka Vila temom: „Sestrinska skrb za bolesnika s dubokom venskom trombozom liječenom alteplazom“

Renata Jažić: Uloga medicinske sestre u kardiološkoj dnevnoj bolnici

Mihaela Roguljić s temom: „Svakodnevno duhovno iskustvo i simptomi depresije kod kardioloških bolesnika“

Također i prezentacijom postera:

Saša Dizdarević, Lucija Dizdarević: „Pretilost i arterijska hipertenzija kod kardioloških bolesnika“